22.04.2019.

ЈН K178/2019 Јавна набавка Потрошни материјал за Центар за анестезиологију и реаниматологију
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 10.06.2019.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 10.06.2019. 
Обавештење о закљученом уговору „BIOTEC MEDICAL“ д.о.о. - 28.06.2019.
Обавештење о закљученом уговору „DRAGER TEHNIKA“ д.о.о. - 28.06.2019.
Обавештење о закљученом уговору „ECOTRADE BG“ д.о.о. - 28.06.2019.
Обавештење о закљученом уговору „ENGEL“ д.о.о. - 28.06.2019.
Обавештење о закљученом уговору „MEDISAL“ д.о.о. - 28.06.2019.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 28.06.2019. 
Обавештење о закљученом уговору „NEOMEDICA“ д.о.о. - 2.07.2019.
Обавештење о закљученом уговору „STIGA“ д.о.о. - 2.07.2019.

ЈН T186/2019 Јавна набавка Израда пројектне документације на санацији фасаде са заменом фасадне столарије на Клиници за ортопедску хирургију и трауматологију у Улици војводе Миленка
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 21.05.2019.
Измена конкурсне документације - 21.05.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 21.05.2019. 
Обавештење о измени конкурсне документације - 22.05.2019.
Измена конкурсне документације - 22.05.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 22.05.2019. 
Одлука о додели уговора - 3.06.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 13.06.2019.

ЈН A200/2019 Јавна набавка Лекови са листе "Д" (осим антитуберкулотика)

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 15.05.2019.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 15.05.2019.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 28.05.2019. 
Обавештење о закљученом оквирном споразуму FARMALOGIST д.o.o. - 30.05.2019.
Обавештење о закљученом оквирном споразуму MEDIKUNION д.o.o. - 30.05.2019.
Обавештење о закљученом оквирном споразуму SANOL S д.о.о. - 30.05.2019.
Обавештење о закљученом оквирном споразуму UNI-CHEM д.o.o. - 30.05.2019. 
Обавештење о закљученом уговору UNI-CHEM д.o.o. - 13.06.2019. 
Обавештење о закљученом уговору MEDIKUNION д.o.o. - 19.06.2019.
Обавештење о закљученом уговору UNI-CHEM 2 д.o.o. - 19.06.2019. 
Обавештење о закљученом уговору UNI-CHEM 3 д.o.o. - 19.08.2019.
Обавештење о закљученом уговору MEDIKUNION 2 д.o.o. - 12.02.2020.
Обавештење о закљученом уговору UNI-CHEM 4 д.o.o. - 20.02.2020. 
Обавештење о закљученом уговору MEDIKUNION 3 д.o.o. - 24.03.2020.

ЈН K201/2019 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Потрошни материјал за стереотаксични прстен
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка 
Одлука о додели уговора - 17.05.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 14.06.2019.