23.04.2019.

ЈН КM44/2019 Јавна набавка мале вредности РТГ КАСЕТЕ
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 10.05.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 20.05.2019.

ЈН T180/2019 Јавна набавка Потрошни материјал за биро опрему - тонери

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 20.05.2019.
Одлука о додели уговора - 3.06.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 19.06.2019.

ЈН T190/2019 Јавна набавка Услуге одржавања штампача
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 24.04.2019.
Измена конкурсне документације - 24.04.2019.
Одлука о додели уговора - 3.06.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 5.06.2019.

ЈН T191/2019 Јавна набавка Услуге одржавања телекомуникационе опреме - радио станице
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 24.04.2019.
Измена конкурсне документације - 24.04.2019. 
Одлука о додели уговора - 19.06.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 5.06.2019.

ЈН T192/2019 Јавна набавка Услуге одржавања информационог система МИМС
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 4.06.2019.
Обавештење о закљученом уговору - 7.06.2019.

ЈН A214/2019 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Хемостатски материјал

Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 25.04.2019.
Обавештење о закљученом уговору - 25.04.2019.

ЈН A215/2019 Јавна набавка Хемостатски материјал
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда 
Одлука о додели уговора - 22.05.2019. 
Обавештење о закљученом уговору DEXON д.о.о. - 23.05.2019.