24.04.2019.

ЈН A187/2019 Јавна набавка Лекови ван листе лекова
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Прилог 6
Одлука о додели уговора - 16.05.2019. 
Обавештење о закљученом уговору ADOC д.о.о. - 20.05.2019.
Обавештење о закљученом уговору BEOHEM-3 д.о.о. - 20.05.2019.
Обавештење о закљученом уговору INOPHARM д.о.о. - 20.05.2019.
Обавештење о закљученом уговору PAN STAR д.о.о. - 20.05.2019. 
Обавештење о закљученом уговору PHOENIX PHARMA д.о.о. - 22.05.2019.

ЈН T188/2019 Јавна набавка Услуге одржавања рачунара (Под апликативним програмима)

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 4.06.2019.
Обавештење о закљученом уговору - 7.06.2019.

ЈН T189/2019 Јавна набавка Услуге оджавања софтвера финансијско књиговодство и финансијска оператива
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 4.06.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 7.06.2019.

ЈН T193/2019 Јавна набавка Услуге одржавања информационог система Инфомедис
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда 
Појашњење конкурсне документације - 15.05.2019.
Обавештење о измени конкурсне документације - 15.05.2019.
Измена конкурсне документације - 15.05.2019.
Одлука о додели уговора - 4.06.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 7.06.2019.

ЈН T194/2019 Јавна набавка Израда пројектне документације на санацији фасаде и крова са заменом фасадне столарије на Клиници за ОРЛ и МФХ
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 21.05.2019.
Измена конкурсне документације - 21.05.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 21.05.2019. 
Обавештење о измени конкурсне документације - 22.05.2019.
Измена конкурсне документације - 22.05.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 22.05.2019. 
Појашњење конкурсне документације - 24.05.2019. 
Одлука о додели уговора - 11.06.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 24.06.2019.

ЈН T195/2019 Јавна набавка Израда пројектне документације на санацији фасаде и крова и заштити целог објекта од капиларне влаге на Клиници за ендокринологију, дијабетес и болести метаболизма
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда 
Обавештење о измени конкурсне документације - 21.05.2019.
Измена конкурсне документације - 21.05.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 21.05.2019.
Обавештење о измени конкурсне документације - 22.05.2019.
Измена конкурсне документације - 22.05.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 22.05.2019. 
Појашњење конкурсне документације - 24.05.2019. 
Одлука о додели уговора - 27.06.2019.
Обавештење о закљученом уговору - 10.07.2019.

ЈН T196/2019 Јавна набавка Израда пројектне документације на санацији крова и фасаде са заменом фасадне столарије (Служба за правне и кадровске послове)
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 21.05.2019.
Измена конкурсне документације - 21.05.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 21.05.2019. 
Обавештење о измени конкурсне документације - 22.05.2019.
Измена конкурсне документације - 22.05.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 22.05.2019. 
Појашњење конкурсне документације - 24.05.2019. 
Одлука о додели уговора - 11.06.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 21.06.2019.

ЈН T197/2019 Јавна набавка Израда пројектне документације за адаптацију ОП сале и интензивне неге са пратећим просторијама на Клиници за ортопедску хирургију и трауматологију у Улици војводе Миленка
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда 
Обавештење о измени конкурсне документације - 21.05.2019.
Измена конкурсне документације - 21.05.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 21.05.2019.
Обавештење о измени конкурсне документације 2 - 21.05.2019.
Измена конкурсне документације 2 - 21.05.2019.
 
Појашњење конкурсне документације - 24.05.2019. 
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 11.06.2019. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 17.06.2019.

ЈН K199/2019 Јавна набавка Ангажовање по основу уговора о делу и уговора о ауторском делу
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда 
Обавештење о измени конкурсне документације - 9.05.2019.
Измена конкурсне документације - 9.05.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 9.05.2019. 
Одлука о додели уговора - 28.05.2019.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 28.05.2019. 
Обавештење о закљученом уговору 1 - 30.05.2019.
Обавештење о закљученом уговору 2 - 30.05.2019.
Обавештење о закљученом уговору 3 - 30.05.2019.
Обавештење о закљученом уговору 4 - 30.05.2019.
Обавештење о закљученом уговору 5 - 30.05.2019.
Обавештење о закљученом уговору 6 - 30.05.2019.
Обавештење о закљученом уговору 7 - 30.05.2019.
Обавештење о закљученом уговору 9 - 30.05.2019.
Обавештење о закљученом уговору 10 - 30.05.2019. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке 8  – 10.06.2019.