25.04.2019.

ЈН K158/2019 Јавна набавка Услуге одржавања хигијене
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 9.05.2019.
Обавештење о измени конкурсне документације - 9.05.2019.
Измена конкурсне документације - 9.05.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 9.05.2019. 
Обавештење о измени конкурсне документације - 17.05.2019.
Измена конкурсне документације - 17.05.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 17.05.2019. 
Обавештење о измени конкурсне документације - 31.05.2019.
Измена конкурсне документације - 31.05.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 31.05.2019. 
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 12.06.2019.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 12.06.2019.


ЈН K211/2019 Јавна набавка Услуга фиксне телефоније
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 8.05.2019.
Одлука о додели уговора - 24.05.2019.
Обавештење о закљученом уговору - 6.06.2019.

ЈН A218/2019 Јавна набавка Уградни материјал за лечење екстремно гојазних
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда 
Одлука о додели уговора - 20.05.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 24.05.2019.