30.04.2019.

ЈН K205/2019 Јавна набавка Потрошни материјал за моторне системе произвођача Aesculap
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 24.05.2019.
Измена конкурсне документације - 24.05.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 24.05.2019. 
Одлука о додели уговора - 14.06.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 21.06.2019.


ЈН T206/2019 Јавна набавка Услуге одржавања - ЕКГ апарати, монитори и ергоспирометар, произвођача Schiller
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 27.05.2019.
Измена конкурсне документације - 27.05.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 27.05.2019. 
Обавештење о измени конкурсне документације - 28.05.2019.
Измена конкурсне документације - 28.05.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 28.05.2019. 
Одлука о додели уговора - 18.06.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 19.06.2019.


ЈН T207/2019 Јавна набавка Технички потрошни материјал за медицинску опрему произвођача Schiller
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 6.06.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 10.06.2019.


ЈН K209/2019 Јавна набавка Услуга оператера за прикупљање и транспорт цитостатског и хемијског отпада
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 3.06.2019. 
Обавештење о закљученом уговору INVESTFARM-IMPEX д.о.о. - 21.06.2019.
Обавештење о закљученом уговору INVESTFARM-IMPEX д.о.о. 2 - 21.06.2019.