3.05.2019.

ЈН TM56/2019 Јавна набавка мале вредности Услуге одржавања - аудиометри и тимпанометри, произвођача Interacoustics
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 21.05.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 24.05.2019.


ЈН T212/2019 Јавна набавка Технички потрошни материјал за ОП микроскопе, произвођача Leica
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 20.05.2019.
Измена конкурсне документације - 20.05.2019. 
Обавештење о измени конкурсне документације - 31.05.2019.
Измена конкурсне документације - 31.05.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 31.05.2019. 
Одлука о додели уговора - 12.06.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 9.07.2019.


ЈН T213/2019 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Tехнички потрошни материјал за ендоскопске апарате Fujinon, ОП лампе, ОП столове и респираторе Maquet, лапароскопске стубове Tekno и аспираторе Cheiron
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 24.06.2019.

ЈН T217/2019 Јавна набавка Резервни делови за поправку операционог микроскопа Пентеро, произвођача Carl Zeiss

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Измена конкурсне документације - 8.05.2019. 
Одлука о додели уговора - 13.06.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 21.06.2019.


ЈН T219/2019 Јавна набавка Израда пројектне документације за адаптацију Центра за радионуклидну терапију
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 21.05.2019.
Измена конкурсне документације - 21.05.2019. 
Појашњење конкурсне документације - 24.05.2019. 
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 11.06.2019. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 24.06.2019.