7.05.2019.

ЈН A210/2019 Јавна набавка Потрошни материјал за потребе хистопатолошких лабораторија
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Прилози 3 и 7
Појашњење конкурсне документације - 20.05.2019. 
Одлука о додели уговора - 4.06.2019. 
Обавештење о закљученом уговору BIOGNOST S д.о.о. - 21.06.2019.
Обавештење о закљученом уговору GALEN-FOKUS д.о.о. - 21.06.2019.
Обавештење о закљученом уговору SUPERLAB д.о.о. - 21.06.2019.


ЈН A216/2019 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Реагенси и потрошни материјал за апарате произвођача BECKMAN COULTER
Конкурсна документација    
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 21.05.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 4.06.2019.


ЈН T222/2019 Јавна набавка Услуге текућег одржавања рачунарских мрежа и мрежне опреме
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 12.06.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 17.06.2019.

ЈН T226/2019 Јавна набавка Услуге одржавања - гама камера Е.cam, произвођача Siemens

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 14.06.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 2.07.2019.