8.05.2019.

ЈН A208/2019 Јавна набавка Tестови и потрошни материјал за апарате произвођача SIEMENS HEALTH CARE DIAGNOSTIC за потребе Центра за медицинску биохемију, Центра за нуклеарну медицину, Клинике за гинекологију и акушерство и Клинике за хематологију
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 28.05.2019. 
Обавештење о закљученом оквирном споразуму - 11.06.2019. 
Обавештење о закљученом уговору GAK - 16.07.2019.
Обавештење о закљученом уговору HEMATOLOGIJA - 16.07.2019.