9.05.2019.

ЈН T204/2019 Јавна набавка Услуге одржавања и поправки опреме и инсталације централне топлане
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 29.05.2019. 
Обавештење о измени конкурсне документације - 3.06.2019.
Измена конкурсне документације - 3.06.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 3.06.2019. 
Одлука о додели уговора - 26.06.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 8.07.2019.


ЈН T228/2019 Јавна набавка Радови на поправци и замени инсталација водовода и канализације
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 20.06.2019.
Обавештење о закљученом уговору - 5.07.2019.

ЈН K232/2019 Јавна набавка ПРИРОДНИ ГАС
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Invitation for submission of bids 
Обавештење о измени конкурсне документације - 10.05.2019.
Измена конкурсне документације - 10.05.2019. 
Одлука о додели уговора - 3.06.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 25.09.2019.