13.05.2019.

ЈН КM43/2019 Јавна набавка мале вредности КАСКО ОСИГУРАЊЕ
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 28.05.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 29.05.2019.

ЈН TM57/2019 Јавна набавка мале вредности Услуге одржавања - штампача РТГ филмова, Codonics

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 31.05.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 4.06.2019.


ЈН T227/2019 Јавна набавка Услуге одржавања - апарат за разбијање камена у бубрегу, произвођача Dornier
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 27.06.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 1.07.2019.


ЈН T229/2019 Јавна набавка Ситни занатски радови
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 20.06.2019. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 2.07.2019.