14.05.2019.

ЈН T203/2019 Јавна набавка
Одлука о додели уговора - 14.05.2019.
Обавештење о закљученом уговору - 24.05.2019.


ЈН A224/2019 Јавна набавка Кохлеарни импланти
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 21.05.2019.
Измена конкурсне документације - 21.05.2019. 
Одлука о додели уговора - 19.06.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 2.07.2019.


ЈН T225/2019 Јавна набавка Услуге одржавања вентилационе опреме, развода флуида и машинска обрада
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 24.06.2019.


ЈН A230/2019 Јавна набавка Оксигенатори
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 27.05.2019. 
Одлука о додели уговора - 12.06.2019. 
Обавештење о закљученом уговору DENTA BP PHARM д.о.о. - 28.06.2019.
Обавештење о закљученом уговору MARK MEDICAL д.о.о. - 28.06.2019. 
Обавештење о закљученом уговору BIOMEDICA MP д.о.о. - 2.07.2019.