16.05.2019.

ЈН TM58/2019 Јавна набавка мале вредности Обележавање (обнављање обрисане и истрошене, хоризонталне сигнализације) пожарних путева у кругу КЦС
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 5.06.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 6.06.2019.