17.05.2019.

ЈН T221/2019 Јавна набавка
Одлука о додели уговора - 17.05.2019.
Обавештење о закљученом уговору - 20.05.2019.


ЈН A233/2019 Јавна набавка Остеосинтетски материјал за ортопедију
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Прилог 6
Одлука о закључењу оквирног споразума - 17.06.2019. 
Обавештење о закљученом оквирном споразуму - 2.07.2019.


ЈН A235/2019 Јавна набавка Лекови ван листе лекова
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 20.05.2019.
Измена конкурсне документације - 20.05.2019.
 
Одлука о додели уговора - 13.06.2019. 
Обавештење о закљученом уговору ADOC д.о.о. - 1.07.2019.
Обавештење о закљученом уговору BEOHEM-3 д.о.о. - 1.07.2019.
Обавештење о закљученом уговору MERCK д.о.о. - 1.07.2019.
Обавештење о закљученом уговору VEGA д.о.о.- 1.07.2019. 
Обавештење о закљученом уговору INOPHARM д.о.о.- 2.07.2019. 
Обавештење о закљученом уговору BOEHRINGER INGELHEIM SERBIA д.о.о. - 5.07.2019.