27.05.2019.

ЈН TM64/2019 Јавна набавка мале вредности Услуге одржавања - неонатални инкубатори и лампе за фототерапију беба, различитих произвођача
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 14.06.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 18.06.2019.


ЈН T241/2019 Јавна набавка Услуге одржавања апликативног програма е- фактуре
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 10.07.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 11.07.2019. 
Одлука о додели уговора - 11.07.2019.

ЈН A243/2019 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Потрошни материјал за ангиографију и интервентну радиологију за добро из партије број 118

Конкурсна документација  
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 19.06.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 2.07.2019.