29.05.2019.

ЈН T250/2019 Јавна набавка Услуге одржавања - ЕЕГ, ЕМГ апарати, произвођача Natus и EKG апарати, монитори и холтери, произвођача Mortara
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 10.06.2019.
Измена конкурсне документације - 10.06.2019.
Обавештење о измени конкурсне документације - 19.06.2019.
Измена конкурсне документације - 19.06.2019. 
Обавештење о измени конкурсне документације - 28.06.2019.
Измена конкурсне документације - 28.06.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 28.06.2019. 
Одлука о додели уговора - 11.07.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 16.07.2019.

ЈН A256/2019 Јавна набавка Препарати за ентералну исхрану
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда 
Обавештење о измени конкурсне документације - 4.06.2019.
Измена конкурсне документације - 4.06.2019. 
Одлука о додели уговора - 1.07.2019. 
Обавештење о закљученом уговору KIBID д.о.о. - 15.07.2019. 
Обавештење о закљученом уговору PharmaSwiss д.о.о. - 17.07.2019.