31.05.2019.

ЈН TM70/2019 Јавна набавка мале вредности Услуге репарације хирушких инструмената
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 18.06.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 21.06.2019.

ЈН AM71/2019 Јавна набавка мале вредности Реагенси и потрошни материјал за одређивање оксалата

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 19.06.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 27.06.2019.


ЈН AM72/2019 Јавна набавка мале вредности Тестови за одређивање протромбинског времена из узорка капиларне крви
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 6.06.2019.
Измена конкурсне документације - 6.06.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 6.06.2019.
Одлука о додели уговора - 27.06.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 5.07.2019.

ЈН AM73/2019 Јавна набавка мале вредности Реагенси и потрошни материјал за апарате произвођача Snibe
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 19.06.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 28.06.2019.

ЈН AM75/2019 Јавна набавка мале вредности Реагенси и потрошни материјал за апарате произвођача-RANDOX
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 19.06.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 27.06.2019.

ЈН A254/2019 Јавна набавка Реагенси и потрошни материјал за апарате произвођача Radiometar
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 27.06.2019. 
Обавештење о закљученом оквирном споразуму LABTEH“ д.о.о. - 11.07.2019. 
Обавештење о закљученом уговору LABTEH“ д.о.о. - 19.07.2019. 
Обавештење о закљученом уговору LABTEH“ д.о.о. 2 - 16.09.2019. 

ЈН A257/2019 Јавна набавка Медицински потрошни материјал за потребе Службе за микробиологију

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 11.06.2019.
Измена конкурсне документације - 11.06.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 11.06.2019. 
Одлука о додели уговора - 12.07.2019.
Одлука о обустави поступка јавне набавке - 12.07.2019. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке - 23.07.2019.
Обавештење о закљученом уговору BEOHEM -3 д.о.о. - 30.07.2019.
Обавештење о закљученом уговору BIOGNOST S д.о.о. - 30.07.2019.
Обавештење о закљученом уговору BIOMEDICA MP д.о.о. - 30.07.2019.
Обавештење о закљученом уговору ELITECH SR д.о.о. - 30.07.2019.
Обавештење о закљученом уговору PROMEDIA д.о.о. - 30.07.2019.
Обавештење о закљученом уговору UNI-CHEM д.о.о. - 30.07.2019.
Обавештење о закљученом уговору YUNYCOM д.о.о. - 30.07.2019.

ЈН A258/2019 Јавна набавка PCR и други молекуларни тестови за постављање дијагнозе и праћење ефеката терапије за потребе
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 5.06.2019.
Обавештење о измени конкурсне документације - 5.06.2019.
Измена конкурсне документације - 5.06.2019. 
Обавештење о измени конкурсне документације - 11.06.2019.
Измена конкурсне документације - 11.06.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 11.06.2019. 
Одлука о додели уговора - 12.07.2019. 
Обавештење о закљученом уговору ADOC д.о.о. - 29.07.2019.
Обавештење о закљученом уговору BIOMEDICA MP д.о.о. - 29.07.2019.
Обавештење о закљученом уговору MAGNA PHARMACIA д.о.о. - 29.07.2019. 
Обавештење о закљученом уговору YUNYCOM д.о.о. - 30.07.2019.

ЈН A264/2019 Јавна набавка Тестови за апарат Vitec 2
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 11.07.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 29.07.2019.

ЈН T268/2019 Јавна набавка Технички потрошни материјал за ЕКГ, мониторе, дефибрилаторе, произвођача Nihon Kohden и респиратора, произвођача Hamilton

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда 
Одлука о додели уговора - 29.07.2019. 
Обавештење о закљученом уговору 1 - 31.07.2019.
Обавештење о закљученом уговору 2 - 31.07.2019.