3.06.2019.

ЈН A249/2019 Јавна набавка Реагенси и потрошни материјал за апарате произвођача Instrumentation laboratory за потребе Клинике за хематологију и Центра за медицинску биохемију
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Прилог 6
Одлука о додели уговора - 11.07.2019.
Одлука о обустави поступка јавне набавке - 11.07.2019. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке - 23.07.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 29.07.2019.


ЈН A260/2019 Јавна набавка Реагенси и потрошни материјал за апарате произвођача Sysmex
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 16.07.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 26.07.2019.


ЈН A261/2019 Јавна набавка Реагенси и потрошни материјал за апарате произвођача EKF за потребе Центра за медицинску биохемију
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 10.07.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 26.07.2019.


ЈН A262/2019 Јавна набавка Реагенси и потрошни материјал за апарате произвођача ORPHEE
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 10.07.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 24.07.2019.


ЈН A265/2019 Јавна набавка Потрошни материјал за потребе хематолошких лабораторија
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 22.07.2019.
Одлука о обустави поступка јавне набавке - 22.07.2019. 
Одлука о измени одлуке о додели уговора - 29.07.2019. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 2.08.2019. 
Обавештење о закљученом уговору BIOMEDICA MP д.о.о. - 6.08.2019.
Обавештење о закљученом уговору LABTEH д.о.о. - 6.08.2019.
Обавештење о закљученом уговору MAGNA PHARMACIA д.о.о. - 6.08.2019.
Обавештење о закљученом уговору PROMEDIA д.о.о. - 6.08.2019.
Обавештење о закљученом уговору UNI-CHEM д.о.о. - 6.08.2019. 
Обавештење о закљученом уговору GALEN-FOKUS д.о.о. - 13.08.2019.


ЈН K267/2019 Јавна набавка Потрошни материјал за потребе лабораторија Клинике за хематологију
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 29.07.2019.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 29.07.2019. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 9.08.2019. 
Обавештење о закљученом уговору "Alfa Genetics" д.о.о. - 14.08.2019.
Обавештење о закљученом уговору "Biologist Group" д.о.о. - 14.08.2019.
Обавештење о закљученом уговору "PROMEDIA" д.о.о. - 14.08.2019.
Обавештење о закљученом уговору "VICOR" д.о.о. - 14.08.2019. 
Обавештење о закљученом уговору "Biomedica MP" д.о.о. - 15.08.2019.
Обавештење о закљученом уговору "Galen Fokus" д.о.о. - 15.08.2019.
Обавештење о закљученом уговору "SUPERLAB" д.о.о. - 15.08.2019.
Обавештење о закљученом уговору "VIVOGEN" д.о.о. - 15.08.2019. 
Обавештење о закљученом уговору "UNI-CHEM" д.о.о. - 16.08.2019. 
Обавештење о закљученом уговору "ALFAMED" д.о.о. - 19.08.2019.
Обавештење о закљученом уговору "RTC" д.о.о. - 19.08.2019.


ЈН A270/2019 Јавна набавка Реагенси и потрошни материјал за апарате произвођача Nihon Kohden за потребе Центра за медицинску биохемију и Клинике за гинекологију и акушерство
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 11.07.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 24.07.2019.


ЈН K272/2019 Јавна набавка Хемикалије и остали потрошни материјал за генетске анализе
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 10.07.2019. 
Обавештење о закљученом уговору "ELTA 90MS" д.о.о. - 26.07.2019.
Обавештење о закљученом уговору "RTC" д.о.о. - 26.07.2019.
Обавештење о закљученом уговору "VICOR" д.о.о. - 26.07.2019.
Обавештење о закљученом уговору "VIVOGEN" д.о.о. - 26.07.2019.