4.06.2019.

ЈН A247/2019 Јавна набавка Сировине и амбалажа за потребе израде магистралних и галенских препарата
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Прилози 3 и 7
Одлука о додели уговора - 10.07.2019.
Одлука о обустави поступка јавне набавке - 10.07.2019. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке - 16.07.2019. 
Обавештење о закљученом уговору FARMALABOR SRB д.о.о. - 25.07.2019.
Обавештење о закљученом уговору SB TRADE д.о.о. - 25.07.2019.
Обавештење о закљученом уговору SUPERLAB д.о.о. - 25.07.2019.
Обавештење о закљученом уговору СЗР ТОДОРОВИЋ, Дејан Тодоровић – пр. - 25.07.2019.
Обавештење о закљученом уговору UNI-CHEM д.о.о. - 25.07.2019.

ЈН A252/2019 Јавна набавка Медицински потрошни материјал за потребе Сале за катетеризацију срца, Клинике за кардиологију
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Прилог 6
Појашњење конкурсне документације - 7.06.2019. 
Појашњење конкурсне документације - 14.06.2019. 
Појашњење конкурсне документације - 17.06.2019. 
Одлука о додели уговора - 12.07.2019.
Одлука о обустави поступка јавне набавке - 12.07.2019. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке - 23.07.2019. 
Измена одлуке о додели уговора - 25.07.2019.
Обавештење о закљученом уговору AMG PHARM д.о.о. - 30.07.2019.
Обавештење о закљученом уговору AMICUS д.о.о. - 30.07.2019.
Обавештење о закљученом уговору APTUS д.о.о. - 30.07.2019.
Обавештење о закљученом уговору AUSTRO LINE д.о.о. - 30.07.2019.
Обавештење о закљученом уговору DIJAMED д.о.о. - 30.07.2019.
Обавештење о закљученом уговору ECOTRADE BG д.о.о. - 30.07.2019.
Обавештење о закљученом уговору GOSPER д.о.о. - 30.07.2019.
Обавештење о закљученом уговору HERMES PHARMA д.о.о. - 30.07.2019.
Обавештење о закљученом уговору KARDIOMED д.о.о. - 30.07.2019.
Обавештење о закљученом уговору MARK MEDICAL д.о.о. - 30.07.2019.
Обавештење о закљученом уговору MEDICA LINEA PHARM д.о.о. - 30.07.2019.
Обавештење о закљученом уговору MEDTRONIC SRBIJA д.о.о. - 30.07.2019.
Обавештење о закљученом уговору OGRANAK OLYMPUS CZECH GROUP s.r.o. u Beogradu - 30.07.2019.
Обавештење о закљученом уговору SANOMED д.о.о. - 30.07.2019.
Обавештење о закљученом уговору STARS MEDICAL д.о.о. - 30.07.2019.
Обавештење о закљученом уговору STIGA д.о.о. - 30.07.2019.
Обавештење о закљученом уговору VICOR д.о.о. - 30.07.2019.

ЈН T275/2019 Јавна набавка Услуге одржавања - ламинарне коморе различитих произвођача

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 12.06.2019.
Измена конкурсне документације - 12.06.2019. 
Обавештење о измени конкурсне документације - 2.07.2019.
Измена конкурсне документације - 2.07.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 2.07.2019. 
Одлука о додели уговора - 15.07.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 16.07.2019.