6.06.2019.

ЈН КM65/2019 Јавна набавка мале вредности Лична заштитна средства (заштитне рукавице, маске, наочаре и др.)
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 13.06.2019. 
Обавештење о измени конкурсне документације - 14.06.2019.
Измена конкурсне документације - 14.06.2019. 
Одлука о додели уговора - 5.07.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 17.07.2019.

ЈН K234/2019 Јавна набавка Медицинска опрема за Клинику за опекотине, пластичну и реконструктивну хирургију
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 20.06.2019. 
Појашњење конкурсне документације - 24.06.2019. 
Обавештење о измени конкурсне документације - 28.06.2019.
Измена конкурсне документације - 28.06.2019.
Појашњење конкурсне документације - 5.07.2019.
Обавештење о измени конкурсне документације - 5.07.2019.
Измена конкурсне документације - 5.07.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 5.07.2019. 
Одлука о додели уговора - 1.08.2019. 
Обавештење о закљученом уговору "MEDICOLINE"д.o.o. - 16.08.2019.
Обавештење о закљученом уговору "MEDIPRO MPM"д.o.o. - 16.08.2019.

ЈН K244/2019 Јавна набавка Хируршке стерилне рукавице са заштитом од јонизујућег зрачењa

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 17.06.2019.
Појашњење конкурсне документације 2 - 17.06.2019.
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права – 21.06.2019. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 28.06.2019.

ЈН K251/2019 Јавна набавка Потрошни материјал за потребе Клинике за очне болести (Alcon, Bausch&Lomb)
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда 
Појашњење конкурсне документације - 10.06.2019.
Обавештење о измени конкурсне документације - 10.06.2019.
Измена конкурсне документације - 10.06.2019.
Одлука о додели уговора - 1.07.2019.
Обавештење о закљученом уговору - 23.07.2019.

ЈН K255/2019 Јавна набавка Канцеларијски материјал
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда 
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 1.08.2019. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 24.06.2020.