13.06.2019.

ЈН A278/2019 Јавна набавка Потрошни материјал Клинике за кардиохирургију и васкуларну хирургију
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 17.06.2019.
Измена конкурсне документације - 17.06.2019. 
Одлука о додели уговора - 11.07.2019. 
Обавештење о закљученом уговору HERMES PHARMA д.о.о. - 25.07.2019.
Обавештење о закљученом уговору MEDICA LINEA PHARM д.о.о. - 25.07.2019.


ЈН T282/2019 Јавна набавка Услуге одржавања и поправки аутоматских командних табли за кисеоник и азот субоксид произвођача "HEYER"
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о обустави поступка јавне набавке - 19.07.2019.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке - 19.07.2019.


ЈН A296/2019 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Медицинска пластика
Конкурсна документација    
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 14.06.2019.
Обавештење о закљученом уговору - 14.06.2019.