20.06.2019.

ЈН КM82/2019 Јавна набавка мале вредности КЛИМА УРЕЂАЈИ
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 2.07.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 9.07.2019.


ЈН K285/2019 Јавна набавка МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА: 85-1 РЕСПИРАТОРИ
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору - 31.07.2019.

ЈН T289/2019 Јавна набавка Енергенти - гориво за возила
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 15.08.2019. 
Одлука о измени одлуке о додели уговора - 27.08.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 9.09.2019.

ЈН T291/2019 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Услуге одржавања - апарати за анестезију и респиратори, произвођача Mindray

Конкурсна документација  
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 11.07.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 23.07.2019.

ЈН T292/2019 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Услуге одржавања - ендоскопи и лапароскопски стубови, произвођача Olympus
Конкурсна документација  
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Обавештење о измени конкурсне документације - 25.06.2019.
Измена конкурсне документације - 25.06.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 25.06.2019. 
Обавештење о измени конкурсне документације - 1.07.2019.
Измена конкурсне документације - 1.07.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 1.07.2019. 
Одлука о обустави поступка јавне набавке - 16.07.2019. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке - 26.07.2019.

ЈН T294/2019 Јавна набавка Услуге одржавања - ултразвучни апарати, различитих произвођача
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 24.06.2019. 
Обавештење о измени конкурсне документације - 25.06.2019.
Измена конкурсне документације - 25.06.2019. 
Одлука о додели уговора - 2.08.2019.
Обавештење о закљученом уговору - 5.08.2019.

ЈН T295/2019 Јавна набавка Израда пројектне документације за адаптацију ОП сале и интензивне неге са пратећим просторијама на Клиници за ортопедску хирургију и трауматологију у Улици војводе Миленка
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 29.07.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 14.08.2019.

ЈН T297/2019 Јавна набавка Набавка резервног дела, ултразвучне сонде за поправку ултразвучног апарата Acuson S1000 произвођача Siemens, за потребе Клинике за васкуларну хирургију

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 17.07.2019.
Измена конкурсне документације - 17.07.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 17.07.2019. 
Одлука о додели уговора - 2.08.2019.
Обавештење о закљученом уговору - 5.08.2019.

ЈН T298/2019 Јавна набавка Набавка резервног дела, конвексне ултразвучне сонде, за поправку ултразвучног апарата TUS A-300 APLIO 300 произвођача Toshiba
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 2.08.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 6.08.2019.

ЈН A299/2019 Јавна набавка Медицинска пластика

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда 
Обавештење о измени конкурсне документације - 25.06.2019.
Измена конкурсне документације - 25.06.2019. 
Одлука о додели уговора - 26.07.2019.
Одлука о обустави поступка јавне набавке - 26.07.2019. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 6.08.2019. 
Обавештење о закљученом уговору “LAYON“ д.о.о. - 6.08.2019. 
Обавештење о закљученом уговору “ЕCOtrade BG“ - 7.08.2019.
Обавештење о закљученом уговору “SIRIUSPHARM“ д.о.о. - 7.08.2019. 
Обавештење о закљученом уговору “OMNI MEDICAL“ д.о.о. - 8.08.2019. 
Обавештење о закљученом уговору “SINOFARM” д.о.о. - 9.08.2019.