27.06.2019.

ЈН КM84/2019 Јавна набавка мале вредности Пелене за одрасле
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 3.07.2019. 
Одлука о додели уговора - 22.07.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 5.08.2019.

ЈН T273/2019 Јавна набавка
Одлука о додели уговора - 27.06.2019
Обавештење о закљученом уговору - 4.07.2019.

ЈН T310/2019 Јавна набавка Услуге годишњег одржавања котловских постројења КЦС

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 6.08.2019.
Одлука о измени одлуке о додели уговора - 21.08.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 26.08.2019.

ЈН T317/2019 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Услуге одржавања – рендген апарати, произвођача Visaris
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка 
Одлука о додели уговора - 29.07.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 9.08.2019.