28.06.2019.

ЈН TM80/2019 Јавна набавка мале вредности Услуге одржавања - терапеутске опреме, произвођача Proxima
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 4.07.2019.
Измена конкурсне документације - 4.07.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 4.07.2019. 
Одлука о обустави поступка јавне набавке - 16.07.2019. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке - 23.07.2019.

ЈН TM81/2019 Јавна набавка мале вредности Услуге одржавања - пипете, пипетори, pH-метри и спектрофотометри, различитих произвођача
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о обустави поступка јавне набавке - 15.07.2019. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке - 26.07.2019.

ЈН TM83/2019 Јавна набавка мале вредности Услуге одржавања - апарати за хемодијализу, произвођача Fresenius
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 4.07.2019.
Измена конкурсне документације - 4.07.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 4.07.2019. 
Одлука о обустави поступка јавне набавке - 15.07.2019.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке - 15.07.2019.

ЈН T305/2019 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Услуге одржавања - микроскопи, произвођача Olympus
Конкурсна документација    
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 22.07.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 2.08.2019.

ЈН K306/2019 Јавна набавка МЕДИЦИНСКA ОПРЕМA: 85-3

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 30.07.2019.
Обавештење о закљученом уговору - 7.08.2019.

ЈН T308/2019 Јавна набавка Услуге одржавања - ултразвучни апарат за еластографију, произвођача Echosens
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 2.08.2019.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 2.08.2019.

ЈН T311/2019 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Услуге одржавања ласерских камера и рендген апарата, произвођача Carestream
Конкурсна документација    
Обавештење о покретању преговарачког поступка 
Одлука о додели уговора - 24.07.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 5.08.2019.