2.07.2019.

ЈН K318/2019 Јавна набавка МЕДИЦИНСКA ОПРЕМA: 94-4 (Апарат за биполарно лигирање и успостављање хемостазе током операције)
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 25.07.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 29.07.2019.