10.07.2019.

ЈН K319/2019 Јавна набавка МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА: 94-1 (Васкуларни континуални доплер за мерење протока и притиска)
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 1.08.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 5.08.2019.