19.07.2019.

ЈН T315/2019 Јавна набавка Радови на одржавању и поправци ел. инсталација ОП сала, интезивних нега, МР, скенера и рентгена
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 4.09.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 5.09.2019.

ЈН T316/2019 Јавна набавка Радови на одржавању и поправци ел. инсталација полуинтезивних нега, болесничких соба, лабораторија и сл.
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 4.09.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 5.09.2019.

ЈН T323/2019 Јавна набавка Израда пројектне документације за адаптацију Центра за радионуклидну терапију
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о обустави поступка јавне набавке - 23.08.2019.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке - 23.08.2019.


ЈН T324/2019 Јавна набавка Завршни грађевински радови
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 27.08.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 30.08.2019.