23.07.2019.

ЈН T322/2019 Јавна набавка Израда пројектне документације на адаптацији интезивне неге са пратећим просторијама на одељењу коштано-зглобне инфекције, са измештањем улаза у клинику, на Клиници за ортопедску хирургију и трауматологију у улици Косте Тодоровића
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 6.09.2019.
Обавештење о закљученом уговору - 6.09.2019.


ЈН T326/2019 Јавна набавка Услуге одржавања - неонатални инкубатори, произвођача Dreger
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 5.08.2019.
Измена конкурсне документације - 5.08.2019. 
Обавештење о измени конкурсне документације - 20.08.2019.
Измена конкурсне документације - 20.08.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 20.08.2019. 
Одлука о додели уговора - 13.09.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 17.09.2019.


ЈН A328/2019 Јавна набавка Имунолошки тестови
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 20.08.2019.
Одлука о обустави поступка јавне набавке - 20.08.2019. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 2.09.2019. 
Обавештење о закљученом уговору BEOHEM-3 д.о.о. - 3.09.2019. 
Обавештење о закљученом уговору ProMedia д.о.о. - 4.09.2019. 
Обавештење о закљученом уговору SUPERLAB д.о.о. - 6.09.2019. 
Обавештење о закљученом уговору ELTA 90 Medical Science д.о.о. - 9.09.2019.