25.07.2019.

ЈН AM87/2019 Јавна набавка мале вредности Тестови за алергијске пробе
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 1.08.2019.
Обавештење о измени конкурсне документације - 1.08.2019.
Измена конкурсне документације - 1.08.2019. 
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 2.08.2019. 
Одлука о додели уговора - 20.08.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 30.08.2019.


ЈН A330/2019 Јавна набавка Потрошни материјал Клинике за кардиохирургију и васкуларну хирургију
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 29.07.2019. 
Одлука о додели уговора - 16.08.2019. 
Обавештење о закљученом уговору AUSTRO LINE д.о.о. - 30.08.2019.
Обавештење о закљученом уговору DENTA BP PHARM д.о.о. - 30.08.2019.
Обавештење о закљученом уговору MEDTRONIC SRBIJA д.о.о. - 30.08.2019.