29.07.2019.

ЈН TM89/2019 Јавна набавка мале вредности Услуге одржавања - лабораторијска опрема, произвођача Labotec
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 15.08.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 20.08.2019.

ЈН T327/2019 Јавна набавка Услуге одржавања - УЗВ апарати, произвођача BK Medical

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 18.09.2019.


ЈН A331/2019 Јавна набавка PCR и други молекуларни тестови за постављање дијагнозе и праћење ефеката терапије за потребе Службе за микробиологију
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 28.08.2019.
Измена конкурсне документације - 28.08.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 28.08.2019.

ЈН T332/2019 Јавна набавка Услуге одржавања - респиратори, произвођача Covidien (Puritan Benett, Airox)
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН T334/2019 Јавна набавка Услуге одржавања - центрифуге и ЦО2 инкубатори, произвођача Thermo Scientific

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 13.09.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 19.09.2019.