30.07.2019.

ЈН TM90/2019 Јавна набавка мале вредности Услуге одржавања - терапеутске опреме, произвођача Proxima
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 31.07.2019.
Измена конкурсне документације - 31.07.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 31.07.2019. 
Одлука о обустави поступка јавне набавке - 21.08.2019. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 4.09.2019.


ЈН TM91/2019 Јавна набавка мале вредности Услуге одржавања - пипете, пипетори, pH-метри и спектрофотометри, различитих произвођача
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 31.07.2019.
Измена конкурсне документације - 31.07.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 31.07.2019. 
Одлука о додели уговора - 16.08.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 30.08.2019.

ЈН TM92/2019 Јавна набавка мале вредности Услуге одржавања - ЕКГ апарати, произвођача Contec

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о обустави поступка јавне набавке - 16.08.2019.