31.07.2019.

ЈН T333/2019 Јавна набавка Услуге одржавања - неонатални респиратори, произвођача SLE и реанимациони столови и апарати за континуирану вентилацију позитивним притиском, произвођача Fisher & Paykel
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 15.08.2019.
Измена конкурсне документације - 15.08.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 15.08.2019.


ЈН A336/2019 Јавна набавка Реагенси и потрошни материјал за апарате произвођача Instrumentation laboratory за потребе Клинике за хематологију и Центра за медицинску биохемију
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 10.09.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 12.09.2019.


ЈН A345/2019 Јавна набавка Лабораторијска пластика
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 8.08.2019. 
Одлука о додели уговора - 11.09.2019.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 11.09.2019.