1.08.2019.

ЈН TM93/2019 Јавна набавка мале вредности Одржавање опреме у Еx-изведби (опрема монтирана у срединама где постоји могућност стварања експлозивних смеша)
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о обустави поступка јавне набавке - 16.08.2019. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке - 22.08.2019.

ЈН T342/2019 Јавна набавка Услуге одржавања - гама нож, произвођача Eleсta
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 4.10.2019. 
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права – 14.10.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 3.12.2019.

ЈН A352/2019 Јавна набавка Медицинска пластика

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 22.08.2019. 
Решење о исправци грешке - 30.08.2019. 
Обавештење о закљученом уговору “Unifarm Medicom” д.о.о. - 3.09.2019. 
Обавештење о закљученом уговору “BIOTEC MEDICAL” д.о.о. - 5.09.2019. 
Обавештење о закљученом уговору “SINOFARM” д.о.о. - 9.09.2019.