2.08.2019.

ЈН T329/2019 Јавна набавка Редовно одржавање, преглед, испитивање, сервис и поправка:
- инсталацијa за дојаву пожара
- апарата за гашење пожара и хидраната
- провера исправности противпаничне расвете
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 27.08.2019.
Обавештење о измени конкурсне документације - 27.08.2019.
Измена конкурсне документације - 27.08.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 27.08.2019.
Одлука о додели уговора - 4.10.2019. 
Обавештење о закљученом уговору Full protect d.o.o. - 17.10.2019. 
Обавештење о закљученом уговору Smart Building Technologies d.o.o. - 18.10.2019. 
Обавештење о закљученом уговору Tehno Vinča d.o.o. - 22.10.2019. 
Обавештење о закљученом уговору Антиплам д.о.о. - 30.10.2019.

ЈН A337/2019 Јавна набавка Медицински потрошни материјал за потребе Службе за микробиологију
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 6.09.2019.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 6.09.2019. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 18.09.2019. 
Обавештење о закљученом уговору BIOGNOST S д.о.о. - 20.09.2019.
Обавештење о закљученом уговору PROMEDIA д.о.о. - 20.09.2019.

ЈН T338/2019 Јавна набавка Услуге одржавања и поправки парних аутоклава, произвођача "SYSTEC"
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 24.09.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 1.10.2019.

ЈН T341/2019 Јавна набавка Услуге текућег одржавања телекомуникационе технологије - болничка сигнализација, системи за позив пацијената, сестрински позив интерфонски системи

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 9.09.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 11.09.2019.


ЈН A353/2019 Јавна набавка Лекови ван листе лекова
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 14.08.2019.
Обавештење о измени конкурсне документације - 14.08.2019.
Измена конкурсне документације - 14.08.2019. 
Појашњење конкурсне документације - 15.08.2019. 
Одлука о додели уговора - 29.08.2019.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 29.08.2019. 
Обавештење о закљученом уговору Merck д.о.о. - 6.09.2019. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 10.09.2019. 
Обавештење о закљученом уговору AURORA2222 д.о.о. - 11.09.2019.
Обавештење о закљученом уговору Beohem-3 д.о.о. - 11.09.2019.
Обавештење о закљученом уговору Medica Linea Pharm д.о.о. - 11.09.2019.
Обавештење о закљученом уговору Medikunion д.о.о. - 11.09.2019.
Обавештење о закљученом уговору Phoenix pharma д.о.о. - 11.09.2019.
Обавештење о закљученом уговору Unifarm Medicom д.о.о. - 11.09.2019. 
Обавештење о закљученом уговору Farmalogist д.о.о. - 12.09.2019.
Обавештење о закљученом уговору Ino-pharm д.о.о. - 12.09.2019. 
Обавештење о закљученом уговору Beocompass д.о.о. - 16.09.2019.
Обавештење о закљученом уговору UNI-CHEM д.о.о. - 16.09.2019. 
Обавештење о закљученом уговору PharmaSwiss д.о.о. - 23.09.2019.