7.08.2019.

ЈН T340/2019 Јавна набавка Сервери, storaгe сервер и активна мрежна и пратећа опрема за оптичка чворишта
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 11.10.2019. 
Одлука о измени одлуке о додели уговора - 21.10.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 21.10.2019. 
Обавештење о закљученом уговору 2 - 29.10.2019.  

ЈН A355/2019 Јавна набавка Реагенси и потрошни материјал за одређивање генетских полиморфизама

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 12.08.2019. 
Одлука о додели уговора - 13.09.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 19.09.2019.


ЈН K357/2019 Јавна набавка Стерилни заштитни прекривачи за операционе микроскопе
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 14.08.2019.
Одлука о додели уговора - 29.08.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 5.09.2019.

ЈН T364/2019 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Услуге одржавања - ендоскопи и лапароскопски стубови, произвођача Olympus
Конкурсна документација    
Обавештење о покретању преговарачког поступка 
Обавештење о измени конкурсне документације - 15.08.2019.
Измена конкурсне документације - 15.08.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 15.08.2019. 
Обавештење о измени конкурсне документације - 19.08.2019.
Измена конкурсне документације - 19.08.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 19.08.2019. 
Одлука о додели уговора - 1.10.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 23.10.2019.