9.08.2019.

ЈН TM94/2019 Јавна набавка мале вредности Услуге одржавања - ЦТГ апарати, различитих произвођача
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 12.08.2019.
Обавештење о измени конкурсне документације - 12.08.2019.
Измена конкурсне документације - 12.08.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 12.08.2019. 
Појашњење конкурсне документације - 16.08.2019. 
Одлука о додели уговора - 3.09.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 13.09.2019.

ЈН T349/2019 Јавна набавка Технички потрошни материјал - каблови за привремени пејсмејкер, произвођача Medtronic

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 18.09.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 20.09.2019.


ЈН T350/2019 Јавна набавка Услуге одржавања - ендоскопи и лапароскопски стубови, произвођача Storz
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 16.08.2019.
Измена конкурсне документације - 16.08.2019. 
Обавештење о измени конкурсне документације - 6.09.2019.
Измена конкурсне документације - 6.09.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 6.09.2019. 
Одлука о додели уговора - 3.10.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 4.10.2019.

ЈН T360/2019 Јавна набавка Услуге одржавања - ЦО2 инкубатори, различитих произвођача

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 13.09.2019.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 13.09.2019.

ЈН T363/2019 Јавна набавка Услуге одржавања - ЕЕГ, ЕМГ апарати, произвођача Natus и EKG апарати, монитори и холтери, произвођача Mortara
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда 
Одлука о додели уговора - 27.09.2019.
Обавештење о закљученом уговору - 1.10.2019.

ЈН K370/2019 Јавна набавка Потрошни материјал за потребе неонатологије
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда 
Одлука о додели уговора - 2.10.2019. 
Обавештење о закљученом уговору BIOTEC MEDICAL д.о.о. - 18.10.2019.
Обавештење о закљученом уговору MEDISAL д.о.о. - 18.10.2019.
Обавештење о закљученом уговору "Medipro MPM" д.о.о. - 22.10.2019. 
Обавештење о закљученом уговору "Drager tehnika Тrgovina i servisiranje" д.о.о. - 23.10.2019.