20.08.2019.

ЈН T339/2019 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Услуге одржавања - респиратори, произвођача Maquet
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка

ЈН T358/2019 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Услуге одржавања - ендоскопи, произвођача Fujinon
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка