22.08.2019.

ЈН T359/2019 Јавна набавка Услуге прегледа и испитивања опреме под притиском високог нивоа опасности са издавањем ревизионог листа од стране именованог тела
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 9.09.2019. 
Појашњење конкурсне документације - 13.09.2019.
Обавештење о измени конкурсне документације - 13.09.2019.
Измена конкурсне документације - 13.09.2019. 
Појашњење конкурсне документације - 17.09.2019. 
Одлука о додели уговора - 7.10.2019.
Обавештење о закљученом уговору - 22.10.2019.


ЈН T369/2019 Јавна набавка Услуге одржавања и поправки техничких апарата
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 9.10.2019. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 22.10.2019.


ЈН T374/2019 Јавна набавка Услуге одржавања - микроскопи, колпоскопи, фундус камера, периметар и апарат за оптичку кохерентну томографију, произвођача Carl Zeiss
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 20.09.2019.
Измена конкурсне документације - 20.09.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 20.09.2019. 
Одлука о додели уговора - 15.10.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 22.10.2019.