28.08.2019.

ЈН T375/2019 Јавна набавка Услуге одржавања - скенери, произвођача GE
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН T376/2019 Јавна набавка Услуге одржавања - ПЕТ систем, произвођача Siemens
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда 

ЈН T378/2019 Јавна набавка Услуге одржавања - Гама камера, произвођача MediSo
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда