30.08.2019.

ЈН КM96/2019 Јавна набавка мале вредности Филтери за сукцију-аспирацију за мобилни аспиратор „Victoria“
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 18.09.2019.

ЈН TM98/2019 Јавна набавка мале вредности Услугe спровођења третмана дезинфекције, дезинсекције и дератизације

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 17.09.2019.

ЈН T394/2019 Јавна набавка Услуге обезбеђења
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда