9.09.2019.

ЈН КM95/2019 Јавна набавка мале вредности Електронски дозиметри, кецеље, заштитне наочаре и оковратници
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 30.09.2019. 
Обавештење о закљученом уговору "MM MEDICAL SOLUTIONS" д.o.o. - 21.10.2019.
Обавештење о закљученом уговору "MEDICOM"д.o.o. - 21.10.2019.


ЈН КM97/2019 Јавна набавка мале вредности Каишеви за хумано везивање пацијената
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 20.09.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 4.10.2019.

ЈН TM101/2019 Јавна набавка мале вредности Одржавање опреме у Еx-изведби (опрема монтирана у срединама где постоји могућност стварања експлозивних смеша)
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 27.09.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 9.10.2019.

ЈН K379/2019 Јавна набавка Информациона опрема (рачунари, штампачи телекомуникациона опрема, копир апарати, телефони и др.)

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 13.09.2019.
Појашњење конкурсне документације - 20.09.2019. 
Обавештење о измени конкурсне документације - 2.10.2019.
Измена конкурсне документације - 2.10.2019.
Измена позива за подношење понуда - 2.10.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 2.10.2019. 
Одлука о додели уговора - 30.10.2019.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 30.10.2019. 
Обавештење о закљученом уговору „TRIM“ д.о.о. - 26.11.2019.
Обавештење о закљученом уговору „USPON“ д.о.о. - 26.11.2019.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 26.11.2019.

ЈН T396/2019 Јавна набавка Услуге сервисирања и поправки болничке немедицинске опреме – кревета
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда 
Одлука о додели уговора - 17.10.2019.
Обавештење о закљученом уговору - 21.10.2019.

ЈН K397/2019 Јавна набавка МЕДИЦИНСКA ОПРЕМA: 94-3 (Инхалете)
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда 
Одлука о додели уговора - 2.10.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 23.10.2019.