11.09.2019.

ЈН K389/2019 Јавна набавка Потрошни материјал за Центар за анестезиологију и реаниматологију
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 11.10.2019.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 11.10.2019. 
Обавештење о закљученом уговору „DRAGER TEHNIKA“ д.о.о. - 29.10.2019.
Обавештење о закљученом уговору „MEDISAL“ д.о.о. - 29.10.2019.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 29.10.2019.


ЈН T391/2019 Јавна набавка Израда ватроотпорних преграда и ватроотпорно заптивање продора
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 21.10.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 24.10.2019.

ЈН K392/2019 Јавна набавка Средства за одржавање хигијене и антистатик подова

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 16.09.2019. 
Појашњење конкурсне документације - 20.09.2019. 
Одлука о додели уговора - 3.10.2019. 
Обавештење о закљученом уговору „В2М“ д.о.о. - 17.10.2019. 
Одлука о додели уговора - 21.10.2019.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 21.10.2019. 
Обавештење о закљученом уговору „GT HEMIJA“ д.о.о. - 7.11.2019.
Обавештење о закљученом уговору „MABO“ д.о.о. - 7.11.2019.
Обавештење о закљученом уговору „MASTER CLEAN EXPRESS“ д.о.о. - 7.11.2019.
Обавештење о закљученом уговору „MCO“ д.о.о. - 7.11.2019.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 7.11.2019. 
Обавештење о закљученом уговору „B2M“ д.о.о. 2 - 12.11.2019.
Обавештење о закљученом уговору „HELENA GRAF“ д.о.о. - 12.11.2019.


ЈН K398/2019 Јавна набавка Медицинска опрема и хируршки инструменти: 98-1
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 19.09.2019. 
Одлука о додели уговора - 30.10.2019. 
Обавештење о закљученом уговору „B.BRAUN ADRIA RSRB“ д.о.о. - 6.11.2019.