12.09.2019.

ЈН КM102/2019 Јавна набавка мале вредности Лабораторијски потрошни материјал (хемикалије, стакло и др.) за потребе лабораторија у КЦС
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 19.09.2019.
Измена конкурсне документације - 19.09.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 19.09.2019.

Појашњење конкурсне документације - 20.09.2019.

Обавештење о измени конкурсне документације - 20.09.2019.
Измена конкурсне документације - 20.09.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 20.09.2019.
Одлука о додели уговора - 14.10.2019.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 14.10.2019. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 26.06.2020.

ЈН T404/2019 Јавна набавка Услуге одржавања - ангио сале, произвођача GE
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 30.10.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 5.11.2019.

ЈН T405/2019 Јавна набавка Услуге одржавања – апарати за анестезију и респиратори произвођача Drager Medical
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда 
Обавештење о измени конкурсне документације - 11.10.2019.
Измена конкурсне документације - 11.10.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 11.10.2019. 
Одлука о додели уговора - 5.11.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 12.11.2019.