13.09.2019.

ЈН A401/2019 Јавна набавка Сировине и амбалажа за потребе израде магистралних и галенских препарата
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 21.10.2019.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 21.10.2019. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке - 1.11.2019. 
Обавештење о закљученом уговору NOVOS д.о.о. - 5.11.2019.
Обавештење о закљученом уговору SB TRADE д.о.о. - 5.11.2019.
Обавештење о закљученом уговору UNI-CHEM д.о.о. - 5.11.2019.
Обавештење о закљученом уговору CONING-PPI д.о.о. - 6.11.2019. 
Обавештење о закљученом уговору FLORA KOMERC д.о.о. - 8.11.2019.


ЈН A407/2019 Јавна набавка Лекови ван листе лекова
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 8.10.2019. 
Обавештење о закљученом уговору Ino-pharm д.о.о. - 22.10.2019. 
Обавештење о закљученом уговору Adoc д.о.о. - 25.10.2019.
Обавештење о закљученом уговору BOEHRINGER INGELHEIM SERBIA д.о.о. - 25.10.2019.