18.09.2019.

ЈН K383/2019 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Потрошни материјал произвођача Roche
Конкурсна документација  
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 7.11.2019.
Обавештење о закљученом уговору - 25.11.2019.