25.09.2019.

ЈН T411/2019 Јавна набавка Израда пројектне документације на адаптацији простора приручне кухиње са заменом кухињског лифта на Клиници за ендокринологију, дијабетес и болести метаболизма
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН A414/2019 Јавна набавка Потрошни материјал за потребе хематолошких лабораторија
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 3.10.2019.