1.10.2019.

ЈН КM106/2019 Јавна набавка мале вредности Клима уређаји
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 22.10.2019.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 22.10.2019. 
Решење о исправци грешке - 30.10.2019. 
Обавештење о закљученом уговору "STEELSOFT" д.o.o. - 7.11.2019. 
Обавештење о закљученом уговору "USPON" д.o.o. - 13.11.2019.

ЈН TM108/2019 Јавна набавка мале вредности Потрошни материјал за возила

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 18.10.2019.
Обавештење о закљученом уговору - 18.10.2019.


ЈН TM109/2019 Јавна набавка мале вредности Услуге одржавања - терапеутске опреме, произвођача Proxima
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 21.10.2019. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке - 1.11.2019.


ЈН T418/2019 Јавна набавка Услуге одржавања - моторни системи, произвођача Conmed-Linvatec
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 2.12.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 10.12.2019.

ЈН T419/2019 Јавна набавка Машински потрошни материјал

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 19.11.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 25.11.2019.