1.10.2019.

ЈН КM106/2019 Јавна набавка мале вредности Клима уређаји
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН TM108/2019 Јавна набавка мале вредности Потрошни материјал за возила

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 18.10.2019.
Обавештење о закљученом уговору - 18.10.2019.


ЈН TM109/2019 Јавна набавка мале вредности Услуге одржавања - терапеутске опреме, произвођача Proxima
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 21.10.2019.


ЈН T418/2019 Јавна набавка Услуге одржавања - моторни системи, произвођача Conmed-Linvatec
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН T419/2019 Јавна набавка Машински потрошни материјал

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда