3.10.2019.

ЈН TM110/2019 Јавна набавка мале вредности Услуге одржавања - монитори, произвођача Hwatime Bio-Medical electronics
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 24.10.2019.
Обавештење о закљученом уговору - 28.10.2019.


ЈН K402/2019 Јавна набавка Потрошни материјал за патохистологију
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 9.10.2019.
Обавештење о измени конкурсне документације - 9.10.2019.
Измена конкурсне документације - 9.10.2019. 
Обавештење о измени конкурсне документације - 17.10.2019.
Измена конкурсне документације - 17.10.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 17.10.2019. 
Појашњење конкурсне документације - 21.10.2019.
Обавештење о измени конкурсне документације - 21.10.2019.
Измена конкурсне документације - 21.10.2019. 
Одлука о додели уговора - 8.11.2019.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 8.11.2019.