4.10.2019.

ЈН K415/2019 Јавна набавка Медицинска опрема: 94-2
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 18.10.2019. 
Одлука о додели уговора - 18.11.2019. 
Обавештење о закљученом уговору IVEX д.о.о. Београд - 5.12.2019.
Обавештење о закљученом уговору Ogranak Olympus Czech Group s.r.o. u Beogradu - 5.12.2019.


ЈН K417/2019 Јавна набавка Медицинска и ИТ административна опрема уз радиотерапијски апарат за стереотаксичну радиохирургију целог тела ("икс нож"), са пратећом опремом
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 18.10.2019. 
Појашњење конкурсне документације - 25.10.2019.
Појашњење конкурсне документације 2 - 25.10.2019.
Обавештење о измени конкурсне документације - 25.10.2019.
Измена конкурсне документације - 25.10.2019. 
Одлука о додели уговора - 15.11.2019.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 15.11.2019. 
Обавештење о закљученом уговору „SIEMENS HEALTHCARE“ д.о.о. - 26.11.2019.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 26.11.2019. 
Обавештење о закљученом уговору „MEDICOM“ д.о.о. - 4.12.2019.
Обавештење о закљученом уговору „OBLAK TEHNOLOGIJE“ д.о.о. - 4.12.2019.

ЈН A422/2019 Јавна набавка Уградни материјал за лечење екстремно гојазних

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Прилог 6
Одлука о додели уговора - 30.10.2019. 
Обавештење о закљученом уговору MAKLER д.о.о. - 4.11.2019.
Обавештење о закљученом уговору MEDI RAY д.о.о. - 4.11.2019.
Обавештење о закљученом уговору PREMIUM SURGICAL COMPANY д.о.о. - 4.11.2019.