11.10.2019.

ЈН TM111/2019 Јавна набавка мале вредности Обележавање (обнављање обрисане и истрошене, хоризонталне сигнализације) пожарних путева у кругу КЦС
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 30.10.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 1.11.2019.

ЈН КM114/2019 Јавна набавка мале вредности Идентификационе трачице за бебе и одрасле
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 18.10.2019. 
Одлука о додели уговора - 30.10.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 13.11.2019.

ЈН T423/2019 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Услуге одржавања - терапеутска опрема, произвођача EMS

Конкурсна документација  
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 5.11.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 20.11.2019.


ЈН T425/2019 Јавна набавка Технички потрошни материјал за мониторе, различитих произвођача
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 25.12.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 30.12.2019.

ЈН T426/2019 Јавна набавка Услуге одржавања - монитори, произвођача Drager Medical

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 8.11.2019.
Измена конкурсне документације - 8.11.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 8.11.2019.
Обавештење о измени конкурсне документације - 12.11.2019.
Измена конкурсне документације - 12.11.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 12.11.2019. 
Обавештење о измени конкурсне документације - 13.11.2019.
Измена конкурсне документације - 13.11.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 13.11.2019. 
Одлука о додели уговора - 2.12.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 10.12.2019.

ЈН A431/2019 Јавна набавка Медицински потрошни материјал опште намене
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Прилози 3 и 7 
Појашњење конкурсне документације - 21.10.2019. 
Обавештење о измени конкурсне документације - 22.10.2019.
Измена конкурсне документације - 22.10.2019.
Измена прилога 3 и 7 - 22.10.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 22.10.2019. 
Одлука о додели уговора - 14.11.2019.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 14.11.2019. 
Одлука о додели уговора 2 - 19.11.2019. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 26.11.2019. 
Обавештење о закљученом уговору APTUS д.о.о. - 29.11.2019.
Обавештење о закљученом уговору ECOTRADE BG д.о.о. – 29.11.2019.
Обавештење о закљученом уговору FARMALOGIST д.о.о. - 29.11.2019.
Обавештење о закљученом уговору FLORA KOMERC д.о.о. - 29.11.2019.
Обавештење о закљученом уговору LAYON д.о.о. - 29.11.2019.
Обавештење о закљученом уговору MEDTRONIC SRBIJA д.о.о. – 29.11.2019.
Обавештење о закљученом уговору OMNI MEDIKAL д.о.о. - 29.11.2019.
Обавештење о закљученом уговору PROSPERA д.о.о. - 29.11.2019.
Обавештење о закљученом уговору SINOFARM д.о.о. - 29.11.2019.
Обавештење о закљученом уговору UNIFARM MEDICOM д.о.о. - 29.11.2019. 
Обавештење о закљученом уговору DENTA BP PHARM д.о.о. - 2.12.2019.
Обавештење о закљученом уговору MAGNA PHARMACIA д.о.о. - 2.12.2019.
Обавештење о закљученом уговору Ogranak Olympus Czech Group с.р.о. - 2.12.2019.
Обавештење о закљученом уговору PHOENIX PHARMA д.о.о. - 2.12.2019.
Обавештење о закљученом уговору TT MEDIK д.о.о. - 2.12.2019. 
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права – 3.12.2019. 
Обавештење о закљученом уговору ARENA MEDING д.о.о. - 4.12.2019.
Обавештење о закљученом уговору B.BRAUN ADRIA RSRB д.о.о. - 4.12.2019.
Обавештење о закљученом уговору PAROCO д.о.о. - 4.12.2019. 
Обавештење о закљученом уговору LAYON II д.о.о. - 13.12.2019. 
Обавештење о закљученом уговору MEDIPRO MPM II д.о.о. - 16.12.2019. 
Одлука о додели уговора 3 - 18.12.2019. 
Обавештење о закљученом уговору APTUS д.о.о. 2 - 31.12.2019.