15.10.2019.

ЈН КM105/2019 Јавна набавка мале вредности Немедицински ситан инвентар (фрижидер, шпорет, пегла и сл.)
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 5.11.2019.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 5.11.2019. 
Обавештење о закљученом уговору "TISAB" д.o.o. - 25.11.2019. 
Обавештење о закљученом уговору "USPON" д.o.o. - 25.11.2019. 
Обавештење о закљученом уговору "PME"д.o.o. - 29.11.2019. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 23.06.2020.


ЈН TM112/2019 Јавна набавка мале вредности Услуге одржавања - апарат за мерење коштане масе, произвођача Hologic
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 5.11.2019.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 18.11.2019.

ЈН КM113/2019 Јавна набавка мале вредности Лична заштитна средства

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 16.10.2019.
Измена конкурсне документације - 16.10.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 16.10.2019.
Одлука о додели уговора - 4.11.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 21.11.2019.

ЈН T427/2019 Јавна набавка Услуге одржавања - ОП столови и хидрауличне столице, различитих произвођача
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 16.10.2019.
Измена конкурсне документације - 16.10.2019. 
Обавештење о измени конкурсне документације - 7.11.2019.
Измена конкурсне документације - 7.11.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 7.11.2019.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 26.11.2019. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 9.12.2019.

ЈН K430/2019 Јавна набавка Потрошни материјал за извођење процедура стереотаксичне радиотерапије
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда 
Обавештење о измени конкурсне документације - 13.11.2019.
Измена конкурсне документације - 13.11.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 13.11.2019. 
Делимична одлука о додели уговора - 3.12.2019. 
Обавештење о закљученом уговору "EMEDIS" д.o.o. - 24.12.2019. 
Одлука о додели уговора - 25.12.2019. 
Обавештење о закљученом уговору "ORTHOAID" д.o.o. - 10.01.2020. 
Обавештење о закљученом уговору "ENGEL" д.o.o. - 16.01.2020.