15.10.2019.

ЈН КM105/2019 Јавна набавка мале вредности Немедицински ситан инвентар (фрижидер, шпорет, пегла и сл.)
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 5.11.2019.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 5.11.2019.


ЈН TM112/2019 Јавна набавка мале вредности Услуге одржавања - апарат за мерење коштане масе, произвођача Hologic
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 5.11.2019.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 18.11.2019.

ЈН КM113/2019 Јавна набавка мале вредности Лична заштитна средства

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 16.10.2019.
Измена конкурсне документације - 16.10.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 16.10.2019.
Одлука о додели уговора - 4.11.2019.

ЈН T427/2019 Јавна набавка Услуге одржавања - ОП столови и хидрауличне столице, различитих произвођача
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 16.10.2019.
Измена конкурсне документације - 16.10.2019. 
Обавештење о измени конкурсне документације - 7.11.2019.
Измена конкурсне документације - 7.11.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 7.11.2019.

ЈН K430/2019 Јавна набавка Потрошни материјал за извођење процедура стереотаксичне радиотерапије
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда 
Обавештење о измени конкурсне документације - 13.11.2019.
Измена конкурсне документације - 13.11.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 13.11.2019.